กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์

กิจกรรมที่กำลังรับสมัคร MTC-LA-08 Plus การประกันคุณภาพทางห้องปฏิบัติการ ตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 2555 รุ่นที่ 11
สถานที่ :: กรุงเทพมหานคร
หน่วยงานที่จัด :: สภาเทคนิคการแพทย์
ลักษณะกิจกรรม :: รับสมัครผู้ร่วมกิจกรรมทั่วไป
วันที่อบรม 20/10/2560 - 22/10/2560 คะแนน 16.0
ทักษะการตรวจวิเคราะห์สารน้ำร่างกาย
สถานที่ :: ห้องประชุมของโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี
หน่วยงานที่จัด :: บริษัท พีซีแอล โฮลดิ้ง จำกัด
ลักษณะกิจกรรม :: กิจกรรมเฉพาะกลุ่มที่ได้รับเชิญ
วันที่อบรม 27/10/2560 - 27/10/2560 คะแนน 5.0
การประชุมวิชาการนานาชาติ ISTH Workshop on Hemostasis Disorders 2017
สถานที่ :: โรงแรมอโนมาแกรนด์ กรุงเทพ
หน่วยงานที่จัด :: สมาคมโลหิตวิทยา
ลักษณะกิจกรรม :: รับสมัครผู้ร่วมกิจกรรมทั่วไป
วันที่อบรม 04/11/2560 - 07/11/2560 คะแนน 26.5
Thailand LA forum 2017 มหกรรมคุณภาพมาตรฐานห้องปฏิบัติการระดับชาติ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2560
สถานที่ :: ณ อิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
หน่วยงานที่จัด :: สภาเทคนิคการแพทย์
ลักษณะกิจกรรม :: ไม่ระบุ
วันที่อบรม 12/11/2560 - 14/11/2560 คะแนน 14.0
โครงการอบรมฟื้นฟูวิชาการเทคนิคการแพทย์ประจำปี ม.พะเยา ครั้งที่ 1 เรื่อง การควบคุมคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ : มาตรฐานล่าสุดและการนำไปใช้
สถานที่ :: โรงแรมเชียงรายแกรนด์รูม
หน่วยงานที่จัด :: คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ลักษณะกิจกรรม :: รับสมัครผู้ร่วมกิจกรรมทั่วไป
วันที่อบรม 23/11/2560 - 24/11/2560 คะแนน 10.5
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Workshop on Clinical Chemistry Laboratory Improvement Tools” ครั้งที่ 3
สถานที่ :: โรงแรมอโมรา ท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่
หน่วยงานที่จัด :: คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ลักษณะกิจกรรม :: ไม่ระบุ
วันที่อบรม 06/12/2560 - 08/12/2560 คะแนน 15.0