ข่าว

กิจกรรมที่กำลังรับสมัคร การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Workshop on Clinical Chemistry Laboratory Improvement Tools” ครั้งที่ 3
วันอบรม 06/12/2560
โครงการอบรมฟื้นฟูวิชาการเทคนิคการแพทย์ประจำปี ม.พะเยา ครั้งที่ 1 เรื่อง การควบคุมคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ : มาตรฐานล่าสุดและการนำไปใช้
วันอบรม 23/11/2560
Thailand LA forum 2017 มหกรรมคุณภาพมาตรฐานห้องปฏิบัติการระดับชาติ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2560
วันอบรม 12/11/2560
การประชุมวิชาการนานาชาติ ISTH Workshop on Hemostasis Disorders 2017
วันอบรม 04/11/2560
ทักษะการตรวจวิเคราะห์สารน้ำร่างกาย
วันอบรม 27/10/2560
MTC-LA-08 Plus การประกันคุณภาพทางห้องปฏิบัติการ ตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 2555 รุ่นที่ 11
วันอบรม 20/10/2560
MTC-LA-02 เทคนิคการตรวจติดตามภายใน ตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 2555 รุ่นที่ 20
วันอบรม 08/10/2560
MTC-LA-09 "เครื่องมือห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ : การบำรุงรักษาและการสอบเทียบ" รุ่นที่ 3
วันอบรม 06/10/2560
การประชุมวิชาการกลางปี สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 51
วันอบรม 05/10/2560
โครงการประชุมสัมนา เรื่อง "Modern Coagulation : Moving forward"
วันอบรม 29/09/2560
Bio-Rad Transfusion Seminar 2017, Thailand
วันอบรม 25/09/2560
MTC-LA-01 มาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 2555 และเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาคุณภาพ รุ่นที่ 24
วันอบรม 24/09/2560