ข่าว

ที่อยู่สภาฯ ทุกการติดต่อ เสื้อกาว์น LA อบรม CMTE อื่นๆ

ที่อยู่ติดต่อสภาเทคนิคการแพทย์ ตามภารกิจงาน

1.  สำหรับ งานการจัดสอบ และขึ้นทะเบียน/ งานธุรการบัญชี


อาคารสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ฯ   
เลขที่ 6 ซอยรามอินทรา 52/1 ถนนรามอินทรา
แขวง/เขต คันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230
โทร.0 2948 5757 ต่อ 12 โทรสาร.0 2948 5758

2.  สำหรับ งานธุรการทั่วไป/ งานบริการสมาชิก (เสื้อกาวน์)/ งานตรวจมาตรฐานห้องปฏิบัติการ (LA)/

งานอบรมของสภาเทคนิคการแพทย์ (MTC-LA)/

งานรับรองเพื่อประโยชน์ในการสมัครเป็นสมาชิก (รับรองหลักสูตร สถาบัน)/ งานการศึกษาต่อเนื่อง (CMTE)

ชั้น 2 ตึกกองวิศวกรรมการแพทย์ ถนนสาธารณสุข 8
       กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ
       อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

โทร. 0 2580 0229  โทรสาร.0 2580 0229 

2016-11-18