ข่าว

แนวทางการแก้ไขปัญหาการเข้าระบบไม่ได้

กรุณาทำตามประกาศนะครับ

ท่านที่เข้าระบบไม่ได้ โปรดดำเนินการตามนี้

1.Add line ด้วยเบอร์โทรศัพท์ 0944646828
2.จากนั้นใส่ข้อมูล ใน line ประกอบด้วย
1.ชื่อ-นามสกุล
2.เลขที่บัตรประชาชน
3.เลขที่ ทน.
4.Email address
3.จากนั้นรอการตอบกลับนะครับ
2016-11-18