ข่าว

60 ปีเทคนิคการแพทย์ไทย มุ่งเน้น ปชช.สุขภาพดีทุกช่วงวัย

สกู้ปข่าวเผยแพร่ในวาระ 60 ปีเทคนิคการแพทย์ไทย มุ่งเน้น ปชช.สุขภาพดีทุกช่วงวัย

ในวาระครบรอบ 60 ปี แห่งวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ องค์กรวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข และภาคีเครือข่ายจัดงาน “ประชาชนสุขภาพดี 60 ปี เทคนิคการแพทย์ไทย

2017-05-30