ข่าว

ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการในการเปรียบเทียบตามพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ.2559 

ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการในการเปรียบเทียบตามพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ.2559 
เพื่อประโยชน์ในการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยสถานประกอบการเพื่อสุขภาพในส่วนที่เกี่ยวกับการเปรียบเทียบความผิดตามพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ.2559
ไฟล์แนบ: Open ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
2017-06-09