ข่าว

ขอเชิญนักเทคนิคการแพทย์เข้าร่วมสัมมนา โดยไม่มีค่าใช้จ่าย และได้คะแนน CMTE 15.5 คะแนน

ศูนย์วิจัยค้นคว้าและพัฒนายา สำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเรื่อง \\\\\\\"สหวิทยากรเพื่อการวิจัยค้นคว้าและพัฒนานวัตกรรมยาใหม่สู่ประเทศไทย 4.0\\\\\\\" วันที่ 25-27 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น โดยไม่มีค่าใช้จ่าย และได้รับคะแนน CMTE = 15.5 คะแนน เมื่อเข้าครบทุกวัน

สมัครได้ที่ http://goo.gl/forms/jlcVPwimnB2oNMk83
2017-11-29