ข่าว

ประกาศผลสอบวัดความรู้ฯ สภาเทคนิคการแพทย์ รอบ 3/2560

สภาเทคนิคการแพทย์ ประกาศรายชื่อ พร้อมการดำเนินการเพื่อขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ รอบ3/2560

ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่สอบผ่าน และให้ดำเนินการตามคำแนะนำในการขึ้นทะเบียนฯ โดยเร็ว และ
ขอเป็นกำลังใจให้ผู้ที่สอบไม่ผ่านครั้งนี้ ให้ประสบความสำเร็จในรอบการสอบรอบหน้า ครั้งที่ 1/2561

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อเจ้าหน้าที่: พี่เตือนใจ หมายเลข 02-580-0229 ในวันและเวลาราชการ

ไฟล์แนบ: Open ประกาศผลสอบวัดความรู้ รอบ3/2560
2017-12-20