ข่าว

Factsheet ใบอนุญาตหาย ทำไงดี

สำนักงานสภาเทคนิคการแพทย์ ร่วมกับงานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ได้จัดทำ \\\\\\\\\\\\\\\"Fact sheet หรือ บันทึกช่วยจำ\\\\\\\\\\\\\\\" ที่เป็นข้อมูลประกอบเพื่อความเข้าใจและการปฏิบัติที่ถูกต้องในกิจการต่างๆ ของสภาเทคนิคการแพทย์ โดยฉบับที่ 1 นี้เป็นเรื่องของแนวทางการแจ้งความกรณีใบอนุญาตสูญหาย และจะมีฉบับอื่นๆ ตามมา...รอติดตามนะครับ...

กรณีที่ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย์ ที่ออกโดยกองประกอบโรคศิลปะ (ตราครุฑ) ตั้งแต่พ.ศ.2479-2547 และใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ที่ออกโดยสภาเทคนิคการแพทย์ (ตราสภาเทคนิคการแพทย์) ตั้งแต่พ.ศ.2547 เป็นต้นมา สูญหายนั้น ท่านต้องดำเนินการแจ้งความที่สถานีตำรวจท้องที่ เพื่อให้ เจ้าพนักงานตำรวจออกหลักฐานยืนยัน (ใบรับแจ้งฯ) เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันว่า เอกสารตัวนี้ไม่ได้อยู่ในความครอบครองของผู้แจ้งแล้ว ถ้าถูกนำไปใช้หรือแสดงที่อื่น ผู้แจ้งก็สามารถนำเอกสารไปอ้างได้ว่า ผู้แจ้งไม่ได้เป็นผู้ครอบครอง เพราะเอกสารได้หายไปก่อนหน้านี้แล้ว

รายละเอียดตามเอกสารแนบ 

ไฟล์แนบ: Open ฉบับ
2018-03-16