ข่าว

ขยายเวลาลงทะเบียนถึง 25 มกราคม โครงการสภาเทคนิคการแพทย์สัญจร เขตสุขภาพที่ 1 2 และ 3

สภาเทคนิคการแพทย์ ได้กำหนดจัดโครงการ “สภาเทคนิคการแพทย์สัญจรพบผู้ประกอบวิชาชีพภาคเหนือ”
ในวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมอโมรา ท่าแพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ 
จังหวัดเชียงใหม่
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเทคนิคการแพทย์ได้รับทราบนโยบายและผลการดำเนินงานของ
สภาเทคนิคการแพทย์ แนวทางการปฏิบัติงานทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ตามนโยบายประเทศไทย ๔.๐
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์
ทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนขยายความร่วมมือในการส่งเสริม พัฒนา จากสภาเทคนิคการแพทย์ไปสู่เครือข่าย
เทคนิคการแพทย์ทุกภูมิภาค โดยไม่เสียค่าลงทะเบียน และขอให้ส่งใบสมัครเข้าร่วมโครงการ 
ภายในวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ ตามเอกสารแนบ และลงทะเบียนในระบบได้ที่ http://mtc.or.th/reg_training.php?vtrain_id=2621
ท่านที่ประสงค์จองห้องพักที่ \\\\\\\\\\\\\\\"โรงแรมอโมรา\\\\\\\\\\\\\\\" ท่าแพ ท่านสามารถใช้สิทธิการเข้าร่วมในราคาพิเศษ

โดยแจ้งว่า เป็นผู้เข้าร่วมประชุมสภาเทคนิคการแพทย์สัญจร ท่านจะได้ค่าที่พักในราคา...ห้องเดี่ยว/คู่ คืนละ 1,400 บาท 

ติดต่อที่ เบอร์โทร 053 251 531 


ไฟล์แนบ: Open ชุดเอกสารงานสัญจรสภาฯ
2018-01-22