ข่าว

โครงการสภาเทคนิคการแพทย์สัญจรพบผู้ประกอบวิชาชีพ ภาคอิสาน

สภาเทคนิคการแพทย์ ได้กำหนดจัดโครงการ “สภาเทคนิคการแพทย์สัญจรพบผู้ประกอบวิชาชีพ ภาคอิสาน” วันที่ 5 มีนาคม 2561  ณ กรีนโฮเทล แอนด์รีสอร์ท ถนนประชาสโมสร อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเทคนิคการแพทย์

- ได้รับทราบนโยบายและผลการดำเนินงานของ สภาเทคนิคการแพทย์ แนวทางการปฏิบัติงานทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ตามนโยบายประเทศไทย 4.0

- ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ทั้งภาครัฐและเอกชน

- ขยายความร่วมมือในการส่งเสริม พัฒนา จากสภาเทคนิคการแพทย์ไปสู่เครือข่ายเทคนิคการแพทย์ทุกภูมิภาค

 

การเข้าร่วมโครงการ \\\"ไม่เสียค่าลงทะเบียน\\\" และขอให้ส่งใบสมัครเข้าร่วมโครงการ

ภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 ตามเอกสารแนบ และลงทะเบียนในระบบได้ที่ http://mtc.or.th/reg_meeting_d.php?vtrain_id=2646
ไฟล์แนบ: Open ีหนังสือนำรพ สสจ เขตไฟล์แนบ: Open โครงการและใบสมัคร ภาคอิสาน
2018-01-26