ข่าว

สภาเทคนิคการแพทย์สัญจร ภาคกลางและภาคตะวันออก

สภาเทคนิคการแพทย์สัญจรภาคกลาง และภาคตะวันออก
จัดวันที่ 22 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

Download เอกสารที่เอกสารแนบ และสมัครโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ได้ที่ reg_meeting_d.php?vtrain_id=2683
ไฟล์แนบ: Open หนังสือนำและโครงการฯไฟล์แนบ: Open ใบสมัคร
2018-02-12