ข่าว

ประกาศ สมาชิกตามเลขที่ ท.น. ที่มีคะแนนCMTE ครบแล้วสำหรับต่ออายุใบประกอบวิชาชีพ ในปี2561

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องเทคนิคการแพทย์ สภาเทคนิคการแพทย์ ขอแจ้งข้อมูลสมาชิกตามเลขที่ ท.น. ที่มีคะแนนการศึกษาต่อเนื่องสะสมครบแล้วสำหรับต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ปี 2561
(ข้อมูลคะแนนสะสม ถึงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561)
รายละเอียดตามเอกสารแนบ
ไฟล์แนบ: Open เลขที่ ท.น.ที่มีคะแนนสะสมมากกว่าหรือเท่ากับ50คะแนน_240218
2018-02-24