ข่าว

ประกาศรายชื่อการส่งบัตรสมาชิก และรายชื่อผู้ที่ต้องปรับแก้ไข รอบ กุมภาพันธ์-มีนาคม 2561

ประเภทหัวข้อการส่งบัตร

 

1. ทำแล้วส่งแล้ว - สีเขียว

 2. ทำแล้วรอส่ง - สีเหลือง

 3. มีปัญหาให้ดำเนินการแก้ไข หรือสงสัยติดต่อที่ 025800229 - สีแดง

 4. มีข้อมูลในระบบรอการดำเนินการ - สีน้ำเงิน

ไฟล์แนบ: Open รอบ กุมภาพันธ์ ถึง มีนาคม
2018-03-08