ข่าว

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ รอบ1/2561

สภาเทคนิคการแพทย์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ รอบ1/2561

สนามสอบกรุงเทพ จัดสอบที่ อาคาร อปร. รพ.จุฬาลงกรณ์ 
รายละเอียดการเดินทาง (ในไฟล์รายชื่อ) หรือ http://chulalongkornhospital.go.th/kcmh/travel-map/

สนามสอบขอนแก่น จัดสอบที่ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวเตือนใจ พันชนะ 02-5800229 ในวันและเวลาราชการ
ไฟล์แนบ: Open สนามสอบอาคาร อปร รพ.จุฬาลงกรณ์ กรุงเทพมหานครไฟล์แนบ: Open สนามสอบคณะเทคนิคการแพทย์ ม.ขอนแก่น
2018-03-12