ข่าว

สภาเทคนิคการแพทย์ ประกาศช่องทางการทำบัตรสมาชิก

สภาเทคนิคการแพทย์ ขอให้สมาชิกทำบัตรสมาชิกผ่าน การยื่นทำบัตรออนไลน์ เพียงช่องทางเดียวเท่านั้น

ขั้นตอนการดำเนินการตามเอกสารที่แนบมาพร้อมกันนี้ครับ

ไฟล์แนบ: Open ขั้นตอนการทำบัตรออนไลน์
2018-03-15