ข่าว

สถานที่อบรม MTC LA02 รุ่น 22 และ 08 plus รุ่น12

สถานที่อบรม
MTC LA02 รุ่นที่ 22 วันที่ 9-11 เมษายน 2561
MTC LA08 plus รุ่น 12 วันที่ 19-21 เมษายน 2561
จัดที่ โรงแรมไมด้าโฮเทลงามวงศ์วาน ใกล้สี่แยกแคราย จังหวัดนนทบุรี
แบบใบจองห้องพัก ตามเอกสารแนบ
ไฟล์แนบ: Open ไมด้า แผนที่ไฟล์แนบ: Open แบบฟอร์มการสารองห้องพักโรงแรมไมด้า งามวงศ์วาน สภาเทคนิคการแพทย์
2018-03-28