ข่าว

รวมมิตรคำแนะนำที่เกี่ยวข้องสำคัญ การต่ออายุใบอนุญาต

 

สำนักงานสภาเทคนิคการแพทย์ ขอให้คำแนะนำเรื่อง


1. การเปลี่ยนชื่อ-สกุล ภาษาไทยในระบบ .....ดำเนินการตามนี้ครับ http://mtc.or.th/news_show1.php?news_id=34
2. การทำบัตรสมาชิก .....ดำเนินการตามนี้ครับ http://mtc.or.th/news_show1.php?news_id=266
3. ต่ออายุใบอนุญาต .....ดำเนินการตามนี้ครับ http://mtc.or.th/news_show1.php?news_id=254
4. ใบอนุญาตฉบับเดิมสูญหาย .....ดำเนินการตามนี้ครับ http://mtc.or.th/news_show1.php?news_id=238
5. การสมัครสมาชิก (เฉพาะบัณฑิตจบใหม่ ในพ.ศ.2561) .....ดำเนินการตามนี้ครับ http://mtc.or.th/news_show1.php?news_id=253
6. หน่วยงานช่วยรวบรวมส่งต่ออายุแบบกลุ่ม .....ดำเนินการตามนี้ครับ http://mtc.or.th/news_show1.php?news_id=271
7. ใบรับรองคะแนน CMTE ใช้ต่ออายุใบอนุญาต ......เข้าระบบของท่านเอง มีแสดงในระบบแล้วครับ
8. บทความออนไลน์ เก็บคะแนน CMTE ใช้ต่ออายุใบประกอบวิชาชีพ ......เข้าระบบของท่านเอง และไปทำข้อสอบออนไลน์ในระบบได้เลยครับ

2018-07-23