ข่าว

Frequency Asked Questions: FAQ

คำถามยอดฮิตและคำตอบ ของการต่ออายุใบอนุญาต ตามเอกสารแนบเลยครับ

  1. การชำระเงินค่าธรรมเนียม....ได้ทั้งใบแจ้งชำระเงิน (Invoice) และ QR code
  2. จำนวนรูป.....รวม 6 รูป (ติดในแบบฟอร์ม 1 ใส่ซองมา 5 รูป)
  3. ใบอนุญาตหาย....แจ้งความ
  4. ส่งใบอนุญาตฉบับจริง.....เฉพาะ ท.น.1-13500
  5. การเปลี่ยนชื่อ-สกุล ในระบบฐานทะเบียน....มีแบบฟอร์ม และค่าธรรมเนียม
  6. บัตรสมาชิก....ผู้ที่มีอยู่-ทำใหม่ทดแทนให้ ผู้ที่ยังไม่มี-ทำให้ใหม่
  7. หนังสือสำคัญการเป็นสมาชิก....ทำให้พร้อมกันในครั้งนี้
  8. การแจ้งข้อมูล.....รอหลังการประชุมกรรมการสภาฯ ในแต่ละเดือน และหลังการจัดส่งทาง EMS แล้ว
ไฟล์แนบ: Open FAQ
2018-05-18