ข่าว

เปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

สภาเทคนิคการแพทย์ เปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ และเวลาติดต่อ

เปลี่ยนจาก 094-464-6828 เป็น 092-849-8510

เวลาติดต่อสอบถาม 9.00-17.00 น.

2018-07-31