ข่าว

การอบรม MTC-LA เดือนกุมภาพันธ์ 2562

การอบรม MTC-LA เดือนกุมภาพันธ์ 2562

-  LA 02 รุ่นที่  28  : 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2562  @ รร.แกลลอรี่ จ.ศรีสะเกษ

-  LA 02 รุ่นที่  25 : 11-13 กุมภาพันธ์ 2562  @ รร.เบสท์เวสเทิร์น ถ.แจ้งวัฒนะ จ.นนทบุรี

-  LA 09 รุ่นที่    9 : 22 กุมภาพันธ์ 2562  @ รร.ดวงตะวัน  จ.เชียงใหม่

 

 

ไฟล์แนบ: Open แบบฟอร์มจองห้องโรงแรมเบสท์เวสเทิร์น -สภาเทคนิคการแพทย์
2019-01-23