ข่าว

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบความรู้เทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 2/2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบความรู้เทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 2/2562  สอบวันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม  2562

• ณ สนามสอบ โรงพยาบาลราชวิถี ห้องประชุมพิบูลสงคราม ชั้น 12 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ถนนราชเทวี กรุงเทพฯ เวลา 09.00-16.00 น.
• ณ สนามสอบส่วนภูมิภาค ม.เชียงใหม่, ม.ขอนแก่น, ม.นเรศวร, ม.วลัยลักษณ์ ,ม.สงขลานครินทร์ และ ม.พะเยา เวลา 09.00-16.00 น.

ไฟล์แนบ: Open รายชื่อผู้มีสิทธิสอบส่วนกลางไฟล์แนบ: Open รายชื่อผู้มีสิทธิสอบส่วนภูมิภาค
2019-07-09