ข่าว

ประกาศ ผู้ที่ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือ ขาดการติดต่อ

ด่วนมาก

รายชื่อสมาชิก (ทน. 1- 14453) ที่ขอให้เข้าระบบตรวจสถานะใบอนุญาต และ ปรับปรุงข้อมูล ที่อยู่ เบอร์
ติดต่อ และอีเมล์   
หากขัดข้องติดต่อเจ้าหน้าที่  092-849-8510  วันราชการเวลา 9-17 น

สำหรับท่านที่ประสงค์จะติดต่อเรื่องใบอนุญาต 
ให้ติดต่อคุณนฤพร 098-367-5311   ภายใน 15 ตุลาคม 2562                          
 
หมายเหตุ รายชื่อเรียงตามอักษร ก-ฮ    เฉพาะผู้ที่ข้อมูลไม่ครบถ้วน  หรือ ขาดการติดต่อ
 

ไฟล์แนบ: Open รายชื่อผู้ที่ข้อมูลไม่ครบถ้วน  หรือ ขาดการติดต่อ    
2019-10-15