ข่าว

ประกาศผลการสอบ 1/2563

ประกาศผลสอบความรู้ครั้งที่  1/2563
ผู้ที่สอบผ่านโปรดอ่านคำแนะนำในประกาศ (ไฟล์แนบ) สามารถขอขึ้นทะเบียนขอรับใบอนุญาตได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สามารถเข้าดูผลการสอบ www.mtc.or.th


คำร้องขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตฯ (สทนพ.๗)
คำร้องขอหนังสือรับรอง (สทนพ.๙)
คำขอสมัครสมาชิก (สทนพ.๑)

 

ไฟล์แนบ: Open ประการผลสอบความรู้ 1/2563
2020-02-26