ข่าว

ขยายเวลารับสมัครสอบความรู้ครั้งที่ 2/2563 ถึง วันที 24 มิถุนายน 63

ประกาศสภาเทคนิคการแพทย์ ที่ 25/2563
เรื่องขยายการรับสมัครสอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์
ขยายเวลาการรับสมัคร จากเดิม รับสมัครตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน ถึง 1 มิถุนายน 2563 ขยายเวลาการรับสมัครความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตฯ ถึงวันที่ 24 มิถุนายน 2563
 
วัน เวลา และสถานที่สอบ วันอาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม 2563
 

สนามสอบกรุงเทพ และปริมณฑล: ม.มหิดล, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ม.รังสิต, ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ และม.ธรรมศาสตร์
 
สนามสอบต่างจังหวัด: ม.เชียงใหม่, ม.ขอนแก่น, ม.นเรศวร, ม.วลัยลักษณ์, ม.สงขลานครินทร์ ม.พะเยา และม.บูรพา
 
ประกาศขยายเวลาสมัครสอบ

สมัครสอบ คลิกที่นี่
 
หมายเหตุ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงวันและสถานที่สอบ หากมีเหตุสุดวิสัยตามสถานะการณ์ COVID-19

ไฟล์แนบ: Open ประกาศรับสมัครสอบความรู้ 2/2563ไฟล์แนบ: Open ใบคำขอสมัครสอบ
2020-05-22