ข่าว

ประกาศรับสมัครสอบความรู้ที่ 3/2563

ประกาศรับสมัครสอบความรู้ที่ 3/2563

ประกาศสภาเทคนิคการแพทย์
เรื่องการรับสมัครและการสอบความรู้ที่ 2/2563
ประกาศดังไฟล์แนบ

รับสมัคร 15 กันยายน 2563 - 15 ตุลาคม 2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันที่ 21 ตุลาคม 2563 ทางเว็บไซต์

สอบวันอาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน 2563
ส่วนกลาง , มหาวิทยาลัยขอนแก่น


ไปหน้าสมัครสอบ

ไฟล์แนบ: Open ประกาศรับสมัครสอบความรู้
2020-09-22