ข่าว

ประกาศผลสอบความรู้ 3/2563

ประกาศผลสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ครั้ง 3-2563

ตามที่คณะอนุกรรมการจัดสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียน และรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ได้จัดสอบ ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 1 พศจิกายน 2563

จึงขอประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน ตามรายละเอียดไฟล์แนบ
สำหรับผู้ที่สอบผ่าน สามารถขอขึ้นทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

คลิกเพื่อดูผลการสอบ และขอขึ้นทะเบียน

ไฟล์แนบ: Open ประกาศผลสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียน 2/2563
2020-11-17