ข่าว

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 1-2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบความรู้ทางเทคนิคการแพทย์ครั้งที่ 1/2564

สอบวันที่ 4 กรกฎาคม 2564

1.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบความรู้ฯ ครั้งที่ 1/2564 ในวันอาทิตย์ที่ 4 กรกฎาคม 2564 การสอบเป็นแบบออนไลน์
(สำหรับผู้ที่เคยสอบกับสภาเทคนิคการแพทย์แล้ว หรือสำเร็จการศึกษาแล้วก่อนปี 2563)

2.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบความรู้ฯ ครั้งที่ 1/2564 ในวันอาทิตย์ที่ 4 กรกฎาคม 2564 การสอบเป็นแบบออนไลน์
(สำหรับผู้สมัครสอบครั้งแรกจากสถาบันของตนเอง)

รายละเอียดการสอบจะประกาศหลังวันที่ 3 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป
หากไม่พบรายชื่อกรุณาติดต่อ น.ส.เตือนใจ พันชนะ โทรศัพท์ 086-025-9694
ไฟล์แนบ: Open รายชื่อผูู้มีสิทธิสอบ สำหรับผู้ที่เคยสอบแล้วไฟล์แนบ: Open รายชื่อผูู้มีสิทธิสอบ สำหรับผู้ที่สอบครั้งแรก
2021-06-01