ข่าว

ประกาศผลสอบความรู้ ครั้งที่ 2/2564

ผลสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์
ครั้งที่ 2/2564 รายละเอียดังไฟล์แนบ

สำหรับผู้ที่สอบผ่าน ขอขึ้นทะเบียนฯ ผ่านเว็บไซต์ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป


ขอขึ้นทะเบียน คลิกที่นี่
ไฟล์แนบ: Open ประกาศสภาเทคนิคการแพทย์ ผลสอบความรู้ครั้งที่ 2/2564
2021-09-21