ข่าว

รับสมัครสอบความรู้ ครั้งที่ 3/2564

สภาเทคนิคการแพทย์ ประกาศรับสมัครสอบความรู้

สภาเทคนิคการแพทย์ รับสมัครสอบความรู้ เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์
ครั้งที่ 3/2564

รับสมัคร 20 ต.ค. - 26 พ.ย.64

สอบ วันอาทิตย์ที่ 19 ธันวาคม 2564
สถานที่สอบ ทางสภาเทคนิคการแพทย์ จะประกาศให้ทราบอีกครั้งสมัครสอบ คลิกที่นี่รายละเอียดตามไฟล์ประกาศ
ไฟล์แนบ: Open ประกาศรับสมัครสอบความรู้ 3/2564
2021-10-21