ข่าว

เล่าเรื่อง CMTE ประสบการณ์ของอาจารย์เทียน ตอน5-6

เล่าเรื่อง CMTE ตอน 5 และ 6 โดย รศ.เทียนชัย ไชยเศรษฐ

กว่าจะมาถึงวันนี้....CMTE ของวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ประเทศไทย
ติดตาม...
ตอนที่ 1-2 ได้ที่ http://mtc.or.th/news_show2.php?news_id=82
ตอนที่ 3-4 ได้ที่ http://mtc.or.th/news_show2.php?news_id=83

ไฟล์แนบ: Open เล่าเรื่อง CMTE ตอน 5ไฟล์แนบ: Open เล่าเรื่อง CMTE ตอน 6
2016-09-14