ข่าว

รับสมัคร พนักงานธุรการ ประจำสำนักงานสภาเทคนิคการแพทย์ 1 ตำแหน่ง

สภาเทคนิคการแพทย์ เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่สภาเทคนิคการแพทย์ ตำแหน่งพนักงานธุรการ จำนวน 1 ตำแหน่ง
วุฒิการศึกษา ปวช./ปวส. ปฏิบัติงานที่สำนักงานสภาเทคนิคการแพทย์ ในกระทรวงสาธารณสุข
สามารถ Download ใบสมัครตามเอกสารแนบด้านล่าง พร้อมส่งเอกสารสมัครได้ที่ 

สภาเทคนิคการแพทย์ 
ชั้น 2 ตึกกองวิศวกรรมการแพทย์ ถนนสาธารณสุข 8 กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญอำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 

โทร.02-580-0229
ไฟล์แนบ: Open ประกาศ และใบสมัครตำแหน่งพนักงานธุรการ
2018-02-26