ข่าว

เปิดระบบสมัครสอบวัดความรู้ ครั้งที่ 1-2561

สภาเทคนิคการแพทย์
เปิดระบบสมัครสอบระหว่างวันที่ 6 กุมภาพันธ์ ถึง 2 มีนาคม 2561 ที่ www.mtc.or.th
และสามารถ Download เอกสาร
  1. คำขอสมัครสอบ สทนพ.6 และใบรับรองแพทย์ สทนพ.17
  2. ประกาศรับสมัครสอบรอบที่ 1/2561
ได้ที่ เอกสารแนบ
ไฟล์แนบ: Open ประกาศสอบวัดความรู้ รอบ1/2561ไฟล์แนบ: Open สทนพ6 สทนพ17
2018-03-05

ข่าวที่เกี่ยวข้อง