ข่าว

คำแนะนำการยื่นต่ออายุใบอนุญาต แบบกลุ่ม

การช่วยเหลือของหน่วยงานในการยื่นต่ออายุใบอนุญาตแบบกลุ่ม...

กรณีที่หน่วยงานต้องการอำนวยความสะดวก ช่วยเหลือในการรวบรวมส่งเอกสารการต่ออายุใบอนุญาตให้กับผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ของหน่วยงานแบบกลุ่ม

เนื่องจากการต่ออายุใบอนุญาตเป็นการดำเนินการของผู้ประกอบวิชาชีพที่ต้องดำเนินการด้วยตนเอง

 

เพื่อความสะดวก และรวดเร็ว ทางสำนักงานสภาเทคนิคการแพทย์ ขอให้คำแนะนำเพื่อการดำเนินการ ตามเอกสารแนบครับ

ไฟล์แนบ: Open คำแนะนำกรณีหน่วยงานยื่นต่ออายุแบบกลุ่ม
2018-04-17

ข่าวที่เกี่ยวข้อง