ข่าว

รวมมิตรคำแนะนำที่เกี่ยวข้องสำคัญ การต่ออายุใบอนุญาต

 

สำนักงานสภาเทคนิคการแพทย์ ขอให้คำแนะนำเรื่อง


1. การเปลี่ยนชื่อ-สกุล ภาษาไทยในระบบ .....ดำเนินการตามนี้ครับ http://mtc.or.th/news_show1.php?news_id=34


4. ใบอนุญาตฉบับเดิมสูญหาย .....ดำเนินการตามนี้ครับ http://mtc.or.th/news_show1.php?news_id=238
5. การสมัครสมาชิก (เฉพาะบัณฑิตจบใหม่ ในพ.ศ.2561) .....ดำเนินการตามนี้ครับ http://mtc.or.th/news_show1.php?news_id=253

6. ใบรับรองคะแนน CMTE ใช้ต่ออายุใบอนุญาต ......เข้าระบบของท่านเอง มีแสดงในระบบแล้วครับ
7. บทความออนไลน์ เก็บคะแนน CMTE ใช้ต่ออายุใบประกอบวิชาชีพ ......เข้าระบบของท่านเอง และไปทำข้อสอบออนไลน์ในระบบได้เลยครับ

2019-01-15

ข่าวที่เกี่ยวข้อง