ข่าว

รายชื่อสมาชิกที่มีข้อมูลทำบัตรสมาชิกในระบบสภาฯ

ตามที่สมาชิกสภาฯ ได้ส่งข้อมูล ภาพ บัตรประชาชนชน และความประสงค์ทำบัตรสมาชิกสภาฯ ผ่านช่องทาง
 1. การสแกนบัตรประชาชน (ปัจจุบันยกเลิกช่องทางนี้)
 2. การเข้ามาทำด้วยตนเอง (ปัจจุบันยกเลิกช่องทางนี้)
 3. ยื่นผ่านระบบออนไลน์ (คงไว้ในปัจจุัน)
ทางสำนักงานสภาฯ ได้ดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของ ภาพ ข้อมูลบัตรประชาชน เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดทำบัตรสมาชิกสภาเทคนิคการแพทย์ พบ 
 1.  กลุ่มที่ 1 สีเขียว      คือ สมาชิกที่มีข้อมูลที่มีคุณภาพ และความถูกต้องในการจัดทำบัตรสมาชิก
 2.  กลุ่มที่ 2 สีเหลือง   คือ  สมาชิกที่ได้ส่งข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ รอการตรวจสอบ
 3.  กลุ่มที่ 3 สีแดง       คือ สมาชิกที่ส่งข้อมูลให้สำนักงานและตรวจสอบพบ ข้อมูลไม่สามารถนำไปทำบัตรสมาชิกให้ได้ ขอให้ติดต่อ นายจักรกฤษณ์ คล้ายคลึงดี เบอร์โทรศัพท์ 025800229
คำแนะนำ 
 1. ผู้ที่ต้องการเปลี่ยนภาพในระบบสามารถดำเนินการได้ด้วยตัวท่านเอง ได้จนถึงวันที่สำนักงานตรวจสอบและระงับการเปลี่ยนแปลงรูปภาพ (ข้อ3)
 2. ภาพ ที่ใช้ควรเป็นภาพที่ตรงกับที่ใช้ขึ้นทะเบียนใบอนุญาต หรือต่ออายุใบอนุญาต
 3. ภาพที่ถูกต้อง คือ ภาพถ่ายหน้าตรงครึ่งตัว ท่าปกติ ไม่สวมแว่นดำ ไม่สวมหมวก
 4. สำนักงานจะตรวจสอบคุณภาพก่อนการจัดทำบัตร และเอกสารอื่นๆ อีกครั้ง กรณีที่มีคุณภาพจะทำการระงับการเปลี่ยนแปลงรูปภาพและถือว่าสมาชิกมีความประสงค์ใช้รูปภาพนั้นในการดำเนินการ 
 5. ประโยชน์เพื่อใช้แสดงผ่านระบบการตรวจสอบผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ที่ตรงกับใบอนุญาต บัตรสมาชิก และหนังสือสำคัญการเป็นสมาชิก
ไฟล์แนบ: Open กลุ่มสีเขียวและเหลืองไฟล์แนบ: Open กลุ่มสีแดง ติดต่อกลับสภาฯ
2018-04-10

ข่าวที่เกี่ยวข้อง