ลงทะเบียนการประชุม / อบรม

เครื่องมือห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ : การบำรุงรักษาและการสอบเทียบ MTC-LA-09 Online รุ่นที่ 3

วันที่ประชุม/อบรม 04/09/2564 - 04/09/2564
สภาเทคนิคการแพทย์

เอกสารประกอบ: open เชิญเข้าอบรม MTC-LA 2564
เอกสารประกอบ: open โครงการอบรม MTC-LA 09 online

ชื่อผู้ลงทะเบียน

คำนำหน้า
ชื่อ
นามสกุล
เลขที่บัตรประชาชน
หมายเลขใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ : ท.น.
ชื่อสถานที่ทำงาน
ที่อยู่ที่ทำงาน
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
เบอร์โทรศัพท์ที่ทำงาน
แฟกซ์
เบอร์มือถือ
E-mail address

 

การออกใบเสร็จรับเงิน

ออกใบเสร็จในนามผู้ลงทะเบียน (ตามที่อยู่ข้างบน)
ออกใบเสร็จตามที่อยู่นี้
ที่อยู่สำหรับออกใบเสร็จ
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์

 

ข้าพเจ้ามีความประสงค์เข้าร่วมประชุม ดังต่อไปนี้ (ลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง 15/08/2564 )

 

กรุณาเลือกอาหาร

อาหารปกติ อาหารมังสวิรัติ อาหารอิสลาม

 

 

 

 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ :

คุณสารัตน์ อาลีมีน โทร 08-1489-9648 , คุณเตือนใจ พันชนะ โทร 08-6025-9694 คุณวัชรี คิดขยัน 089-036-0179
หรือ สภาเทคนิคการแพทย์ โทร 02-580-0229 ในเวลาราชการ 08.30 - 16. 30 น.