กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์

แสดงกิจกรรม

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง   คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ชื่อกิจกรรม : การประชุมวิชาการ The 5th Meeting of South East Asian Pharmacogenomics Research Network (SEAPharm) Symposium for Genetic and Genomic-Guided Personalized Medicine in south East Asia
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม บุษกร จักขุจันทร
ประเภท ประเภทกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมชนิดที่ 1 การประชุมวิชาการประจำปี
วันที่จัดกิจกรรม 14/07/2560 ถึงวันที่ 15/07/2560
สถานที่ จัดกิจกรรม โรงแรมเรดิสัน บลู พลาซ่า จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลักษณะกิจกรรม รับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรมเฉพาะ
รหัสกิจกรรม 1-01-058-17-07-01
คะแนนที่ได้
    เอกสารประกอบ: open โครงการศูนย์จีโนมทางการแพทย์

วันที่บันทึกโครงการ 2016-05-11 15:34:44