กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์

แสดงกิจกรรม

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง   คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ชื่อกิจกรรม : โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การบริหารห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ยุคใหม่ (Modern Medical Laboratory Management) ครั้งที่ 3
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม นายปริญญา รัตนน้อย
ประเภท ประเภทกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมชนิดที่ 3 การอบรมเชิงปฏิบัติการ
วันที่จัดกิจกรรม 21/08/2560 ถึงวันที่ 25/08/2560
สถานที่ จัดกิจกรรม ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัด เชียงใหม่
ลักษณะกิจกรรม รับสมัครผู้ร่วมกิจกรรมทั่วไป
รหัสกิจกรรม 1-03-004-17-08-04
คะแนนที่ได้
    เอกสารประกอบ: open หนังสือขออนุมัติจัดทำโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
เอกสารประกอบ: open โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การบริหารห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ยุคใหม่ (Modern Medical Laboratory Management)

วันที่บันทึกโครงการ 2017-02-03 10:29:24