กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์

แสดงกิจกรรม

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง   วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ชื่อกิจกรรม : งานประชุมวิชาการวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที่ 6 "Update in Thalassemia"
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม ปรีดา ปราการกมานันท์
ประเภท ประเภทกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมชนิดที่ 3 การอบรมเชิงปฏิบัติการ
วันที่จัดกิจกรรม 22/06/2560 ถึงวันที่ 23/06/2560
สถานที่ จัดกิจกรรม วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัด อุบลราชธานี
ลักษณะกิจกรรม รับสมัครผู้ร่วมกิจกรรมทั่วไป
รหัสกิจกรรม 1-03-012-17-06-01
คะแนนที่ได้
    เอกสารประกอบ: open โครงการประชุมวิชาการ Update in Thalassemia
เอกสารประกอบ: open กำหนดการ

วันที่บันทึกโครงการ 2017-03-21 21:45:52