กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์

แสดงกิจกรรม

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง   ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
ชื่อกิจกรรม : การวินิจฉัย รักษาและป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีขั้นพื้นฐาน (Introductory course on HIV: Diagnosis, Treatment and Prevention)
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม ศุภร ปริยะวาที
ประเภท ประเภทกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมชนิดที่ 3 การอบรมเชิงปฏิบัติการ
วันที่จัดกิจกรรม 22/06/2560 ถึงวันที่ 23/06/2560
สถานที่ จัดกิจกรรม ณ ห้องประชุมแมนดาริน A ชั้น 1 โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพฯ จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลักษณะกิจกรรม รับสมัครผู้ร่วมกิจกรรมทั่วไป
รหัสกิจกรรม 1-03-055-17-06-03
คะแนนที่ได้
    เอกสารประกอบ: open โครงการ
เอกสารประกอบ: open Agenda

วันที่บันทึกโครงการ 2017-03-29 11:49:25