กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์

แสดงกิจกรรม

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง   คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ชื่อกิจกรรม : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับเจ้าหน้าที่เวชศาสตร์ชันสูตร เรื่อง สเมียร์เลือดช่วยวินิจฉัยโรคทางโลหิตวิทยา
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม นางสาวอาภรณ์ ครองกิจการ
ประเภท ประเภทกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมชนิดที่ 3 การอบรมเชิงปฏิบัติการ
วันที่จัดกิจกรรม 17/07/2560 ถึงวันที่ 19/07/2560
สถานที่ จัดกิจกรรม อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล จังหวัด นครปฐม
ลักษณะกิจกรรม รับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรมเฉพาะ
รหัสกิจกรรม 1-03-006-17-07-02
คะแนนที่ได้
    เอกสารประกอบ: open โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับเจ้าหน้าที่เวชศาสตร์ชันสูตร เรื่อง สเมียร์เลือดช่วยวินิจฉัยโรคทางโลหิตวิทยา

วันที่บันทึกโครงการ 2017-04-19 12:21:12