กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์

แสดงกิจกรรม

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง   สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
ชื่อกิจกรรม : ประชุมวิชาการทางเทคนิคการแพทย์ประจำปี ครั้งที่ 41
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม รณพร ประสงค์สุข
ประเภท ประเภทกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมชนิดที่ 1 การประชุมวิชาการประจำปี
วันที่จัดกิจกรรม 27/06/2560 ถึงวันที่ 30/06/2560
สถานที่ จัดกิจกรรม อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัด นนทบุรี
ลักษณะกิจกรรม รับสมัครผู้ร่วมกิจกรรมทั่วไป
รหัสกิจกรรม 1-01-002-17-06-05
คะแนนที่ได้
    เอกสารประกอบ: open หนังสือเชิญโครงการ
เอกสารประกอบ: open ตารางประชุม

วันที่บันทึกโครงการ 2017-04-24 15:05:05