กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์

แสดงกิจกรรม

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง   คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ชื่อกิจกรรม : อบรมวิชาการเรื่อง การจัดเก็บและส่งต่อสิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการอย่างมีคุณภาพ ครั้งที่ 8
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม ขัตติยา อรุณพันธ์
ประเภท ประเภทกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมชนิดที่ 4 การสัมมนาทางวิชาการ
วันที่จัดกิจกรรม 24/08/2560 ถึงวันที่ 25/08/2560
สถานที่ จัดกิจกรรม ห้องอติเรก ณ ถลาง อาคารเรียนรวมและหอสมุด คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัด สงขลา
ลักษณะกิจกรรม รับสมัครผู้ร่วมกิจกรรมทั่วไป
รหัสกิจกรรม 1-04-011-17-08-02
คะแนนที่ได้
    เอกสารประกอบ: open Lab60
เอกสารประกอบ: open โครงการอบรมสิ่งส่งตรวจ_2560_CMTE

วันที่บันทึกโครงการ 2017-05-04 08:54:33