กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์

แสดงกิจกรรม

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง   บริษัท เมดิทอป จำกัด
ชื่อกิจกรรม : การใช้งานและการบำรุงรักษาเครื่องตรวจวิเคราะห์ชนิดและปริมาณของฮีโมโกลบิน
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม นายวัลลภ ตัณฑ์สุระ
ประเภท ประเภทกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมชนิดที่ 3 การอบรมเชิงปฏิบัติการ
วันที่จัดกิจกรรม 04/07/2560 ถึงวันที่ 04/07/2560
สถานที่ จัดกิจกรรม บริษัทเมดิทอป จำกัด จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลักษณะกิจกรรม กิจกรรมเฉพาะกลุ่มที่ได้รับเชิญ
รหัสกิจกรรม 1-03-035-17-07-05
คะแนนที่ได้
    เอกสารประกอบ: open cmte03 การใช้งานและการบำรุงรักษาเครื่องตรวจวิเคราะห์ชนิดและปริมาณของฮีโมโกลบิน 4 กรกฎาคม พ.ศ.2560
เอกสารประกอบ: open Meditop_Proposal of the workshop on system operation and maintenance for hemoglobin testing _4 Jul.2017

วันที่บันทึกโครงการ 2017-06-08 10:15:53