กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์

แสดงกิจกรรม

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง   สภาเทคนิคการแพทย์
ชื่อกิจกรรม : Thailand LA forum 2017 มหกรรมคุณภาพมาตรฐานห้องปฏิบัติการระดับชาติ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2560
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม คุณสารัตน์ อาลีมีน
ประเภท ประเภทกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมชนิดที่ 1 การประชุมวิชาการประจำปี
วันที่จัดกิจกรรม 12/11/2560 ถึงวันที่ 14/11/2560
สถานที่ จัดกิจกรรม ณ อิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี จังหวัด นนทบุรี
ลักษณะกิจกรรม ไม่ระบุ
รหัสกิจกรรม 1-01-001-17-11-21
คะแนนที่ได้
    เอกสารประกอบ: open Thailand LA forum 2017 มหกรรมคุณภาพมาตรฐานห้องปฏิบัติการระดับชาติ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2560

วันที่บันทึกโครงการ 2017-06-14 10:03:26