กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์

แสดงกิจกรรม

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง   คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ชื่อกิจกรรม : โครงการอบรมฟื้นฟูวิชาการเทคนิคการแพทย์ประจำปี ม.พะเยา ครั้งที่ 1 เรื่อง การควบคุมคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ : มาตรฐานล่าสุดและการนำไปใช้
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม ผศ.เบญจลักษณ์ ทองช่วย
ประเภท ประเภทกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมชนิดที่ 1 การประชุมวิชาการประจำปี
วันที่จัดกิจกรรม 23/11/2560 ถึงวันที่ 24/11/2560
สถานที่ จัดกิจกรรม โรงแรมเชียงรายแกรนด์รูม จังหวัด เชียงราย
ลักษณะกิจกรรม รับสมัครผู้ร่วมกิจกรรมทั่วไป
รหัสกิจกรรม 1-01-068-17-11-01
คะแนนที่ได้
    เอกสารประกอบ: open ตัวโครงการอบรมฟื้นฟูวิชาการเทคนิคการแพทย์ประจำปี ม.พะเยา ครั้งที่ 1 เรื่อง การควบคุมคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัต
เอกสารประกอบ: open กำหนดการโครงการอบรมฟื้นฟูวิชาการเทคนิคการแพทย์ประจำปี ม.พะเยา ครั้งที่ 1 เรื่อง การควบคุมคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ทางห้องป

วันที่บันทึกโครงการ 2017-07-11 15:19:06