กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์

แสดงกิจกรรม

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง   บริษัท พีซีแอล โฮลดิ้ง จำกัด
ชื่อกิจกรรม : ทักษะการตรวจวิเคราะห์สารน้ำร่างกาย
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม ธนพัฒน์ มัณฑนาสุวรรณ
ประเภท ประเภทกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมชนิดที่ 7 การบรรยายพิเศษ
วันที่จัดกิจกรรม 27/10/2560 ถึงวันที่ 27/10/2560
สถานที่ จัดกิจกรรม ห้องประชุมของโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี จังหวัด สุราษฎร์ธานี
ลักษณะกิจกรรม กิจกรรมเฉพาะกลุ่มที่ได้รับเชิญ
รหัสกิจกรรม 1-07-032-17-10-04
คะแนนที่ได้
    เอกสารประกอบ: open โครงการพัฒนาคุณภาพบริการงานห้องปฏิบัติการชันสูตร
เอกสารประกอบ: open เอกสารชำระเงิน

วันที่บันทึกโครงการ 2017-07-21 18:48:22