กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์

แสดงกิจกรรม

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง   คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ชื่อกิจกรรม : โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ Human Genome Bioinformatics
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม วาสนา สิรินทร์
ประเภท ประเภทกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมชนิดที่ 3 การอบรมเชิงปฏิบัติการ
วันที่จัดกิจกรรม 18/12/2560 ถึงวันที่ 19/12/2560
สถานที่ จัดกิจกรรม คณะสหเวชศาตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จังหวัด ปทุมธานี
ลักษณะกิจกรรม รับสมัครผู้ร่วมกิจกรรมทั่วไป
รหัสกิจกรรม 1-03-029-17-12-02
คะแนนที่ได้
    เอกสารประกอบ: open โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ Human Genome Bioinformatics

วันที่บันทึกโครงการ 2017-11-16 15:12:50