กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์

แสดงกิจกรรม

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
ชื่อกิจกรรม : โครงการ สัมมนาสมาชิกแผนทดสอบความชำนาญด้านการตรวจเสพติดของ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม สุเมธ เที่ยงธรรม
ประเภท ประเภทกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมชนิดที่ 4 การสัมมนาทางวิชาการ
วันที่จัดกิจกรรม 19/12/2560 ถึงวันที่ 20/12/2560
สถานที่ จัดกิจกรรม โรงแรมริชมอนด์ จังหวัด นนทบุรี
ลักษณะกิจกรรม กิจกรรมเฉพาะกลุ่มที่ได้รับเชิญ
รหัสกิจกรรม 1-04-027-17-12-27
คะแนนที่ได้
    เอกสารประกอบ: open กำหนดการประชุม

วันที่บันทึกโครงการ 2017-11-21 09:11:50